Giá vật tư inox tại Bình Dương hôm nay | inox tấm cuộn

Giá vật tư inox tại Bình Dương hôm nay

Giá vật tư inox tại Bình Dương hôm nay

Mức giá vật tư inox tại Bình Dương luôn được Inox kim Phát cập nhật liên tục 24/24. Giá dao dộng như sau:

  • Inox vật tư  inox  304 có giá 60,000 – 75,500 đồng/Kg. tùy thuộc vào độ dày mỏng, bề mặt, loại sản phẩm vật tư inox
  • Inox vật tư Inox 201 có giá 42,000 – 52,000 đồng/Kg. tùy thuộc vào độ dày mỏng, bề mặt, loại sản phẩm vật tư inox
  • Inox vật tư inox 430 có giá từ 32,000 đến 42.000 đồng/Kg. tùy thuộc vào độ dày mỏng, bề mặt, loại sản phẩm vật tư inox

✅ Xem thêm giá các mặt hàng vật tư Inox khác tại: Bảng giá vật tư Inox tại Bình Dương hôm nay

Các địa điểm mà công ty cung cấp vật tư inox ở Bình Dương quan tâm phục vụ, có xe giao hàng thường xuyên

chuyên cung cấp vật tư  inox tại Thành phố Thủ Dầu Một Bình Dương

1 chuyên cung cấp vật tư  inox tại phường Phú Cường TP Thủ Dầu Một
2 chuyên cung cấp vật tư  inox tại phường Chánh Mỹ TP Thủ Dầu Một
3 chuyên cung cấp vật tư  inox tại phường Chánh Nghĩa TP Thủ Dầu Một
4 chuyên cung cấp vật tư  inox tại phường Định Hòa TP Thủ Dầu Một
5 chuyên cung cấp vật tư  inox tại phường Hiệp An TP Thủ Dầu Một
6 chuyên cung cấp vật tư  inox tại phường Hiệp Thành TP Thủ Dầu Một
7 chuyên cung cấp vật tư  inox tại phường Hòa Phú TP Thủ Dầu Một
8 chuyên cung cấp vật tư  inox tại phường Phú Hòa TP Thủ Dầu Một
9 chuyên cung cấp vật tư  inox tại phường Phú Lợi TP Thủ Dầu Một
10 chuyên cung cấp vật tư  inox tại phường Phú Mỹ TP Thủ Dầu Một
11 chuyên cung cấp vật tư  inox tại phường Phú Tân TP Thủ Dầu Một
12 chuyên cung cấp vật tư  inox tại phường Phú Thọ TP Thủ Dầu Một
13 chuyên cung cấp vật tư  inox tại phường Tân An TP Thủ Dầu Một
14 chuyên cung cấp vật tư  inox tại phường Tương Bình Hiệp TP Thủ Dầu Một

Thu chuyên cung cấp vật tư  inox tại huyện Bắc Tân Uyên Bình Dương

1 chuyên cung cấp vật tư  inox tại thị trấn Tân Thành  huyện Bắc Tân Uyên
2 chuyên cung cấp vật tư  inox tại xã Bình Mỹ huyện Bắc Tân Uyên
3 chuyên cung cấp vật tư  inox tại xã Đất Cuốc huyện Bắc Tân Uyên
4 chuyên cung cấp vật tư  inox tại xã Hiếu Liêm huyện Bắc Tân Uyên
5 chuyên cung cấp vật tư  inox tại xã Lạc An huyện Bắc Tân Uyên
6 chuyên cung cấp vật tư  inox tại xã Tân Bình huyện Bắc Tân Uyên
7 chuyên cung cấp vật tư  inox tại xã Tân Định huyện Bắc Tân Uyên
8 chuyên cung cấp vật tư  inox tại xã Tân Lập huyện Bắc Tân Uyên
9 chuyên cung cấp vật tư  inox tại xã Tân Mỹ huyện Bắc Tân Uyên
10 chuyên cung cấp vật tư  inox tại xã Thường Tân huyện Bắc Tân Uyên

chuyên cung cấp vật tư  inox tại huyện Dầu Tiếng Bình Dương

1 chuyên cung cấp vật tư  inox tại thị trấn Dầu Tiếng huyện Dầu Tiếng
2 chuyên cung cấp vật tư  inox tại xã An Lập huyện Dầu Tiếng
3 chuyên cung cấp vật tư  inox tại xã Định An huyện Dầu Tiếng
4 chuyên cung cấp vật tư  inox tại xã Định Hiệp huyện Dầu Tiếng
5 chuyên cung cấp vật tư  inox tại xã Định Thành huyện Dầu Tiếng
6 chuyên cung cấp vật tư  inox tại xã Long Hòa huyện Dầu Tiếng
7 chuyên cung cấp vật tư  inox tại xã Long Tân huyện Dầu Tiếng
8 chuyên cung cấp vật tư  inox tại xã Minh Hòa huyện Dầu Tiếng
9 chuyên cung cấp vật tư  inox tại xã Minh Tân huyện Dầu Tiếng
10 chuyên cung cấp vật tư  inox tại xã Minh Thạnh huyện Dầu Tiếng
11 chuyên cung cấp vật tư  inox tại xã Thanh An huyện Dầu Tiếng
12 chuyên cung cấp vật tư  inox tại xã Thanh Tuyền huyện Dầu Tiếng

chuyên cung cấp vật tư  inox tại huyện Phú Giáo Bình Dương

1 chuyên cung cấp vật tư  inox tại thị trấn Phước Vĩnh huyện Phú Giáo
2 chuyên cung cấp vật tư  inox tại xã An Bình huyện Phú Giáo
3 chuyên cung cấp vật tư  inox tại xã An Linh huyện Phú Giáo
4 chuyên cung cấp vật tư  inox tại xã An Long huyện Phú Giáo
5 chuyên cung cấp vật tư  inox tại xã An Thái huyện Phú Giáo
6 chuyên cung cấp vật tư  inox tại xã Phước Hòa huyện Phú Giáo
7 chuyên cung cấp vật tư  inox tại xã Phước Sang huyện Phú Giáo
8 chuyên cung cấp vật tư  inox tại xã Tam Lập huyện Phú Giáo
9 chuyên cung cấp vật tư  inox tại xã Tân Hiệp huyện Phú Giáo
10 chuyên cung cấp vật tư  inox tại xã Tân Long huyện Phú Giáo
11 chuyên cung cấp vật tư  inox tại xã Vĩnh Hòa huyện Phú Giáo

chuyên cung cấp vật tư  inox tại Thị xã Thu ận An Bình Dương

1 chuyên cung cấp vật tư  inox tại phường Lái Thiêu Thị xã Thuận An
2 chuyên cung cấp vật tư  inox tại phường An Thạnh Thị xã Thuận An
3 chuyên cung cấp vật tư  inox tại phường Vĩnh Phú Thị xã Thuận An
4 chuyên cung cấp vật tư  inox tại phường Bình Hòa Thị xã Thuận An
5 chuyên cung cấp vật tư  inox tại phường Bình Chuẩn Thị xã Thuận An
6 chuyên cung cấp vật tư  inox tại phường Thuận Giao Thị xã Thuận An
7 chuyên cung cấp vật tư  inox tại phường An Phú Thị xã Thuận An
8 chuyên cung cấp vật tư  inox tại phường Hưng Định Thị xã Thuận An
9 chuyên cung cấp vật tư  inox tại phường Bình Nhâm Thị xã Thuận An
10 chuyên cung cấp vật tư  inox tại phường An Sơn Thị xã Thuận An
Thu chuyên cung cấp vật tư  inox tại Thị xã Dĩ An Bình Dương
1 chuyên cung cấp vật tư  inox tại phường An Bình Thị xã Dĩ An
2 chuyên cung cấp vật tư  inox tại phường Bình An Thị xã Dĩ An
3 chuyên cung cấp vật tư  inox tại phường Bình Thắng Thị xã Dĩ An
4 chuyên cung cấp vật tư  inox tại phường Dĩ An Thị xã Dĩ An
5 chuyên cung cấp vật tư  inox tại phường Đông Hòa Thị xã Dĩ An
6 chuyên cung cấp vật tư  inox tại phường Tân Bình Thị xã Dĩ An
7 chuyên cung cấp vật tư  inox tại phường Tân Đông Hiệp Thị xã Dĩ An

chuyên cung cấp vật tư  inox tại Thị xã Bến Cát Bình Dương

1 chuyên cung cấp vật tư  inox tại phường Chánh Phú Hòa Thị xã Bến Cát
2 chuyên cung cấp vật tư  inox tại phường Hòa Lợi Thị xã Bến Cát
3 chuyên cung cấp vật tư  inox tại phường Mỹ Phước Thị xã Bến Cát
4 chuyên cung cấp vật tư  inox tại phường Tân Định Thị xã Bến Cát
5 chuyên cung cấp vật tư  inox tại phường Thới Hòa Thị xã Bến Cát
6 chuyên cung cấp vật tư  inox tại  xã An Điền Thị xã Bến Cát
7 chuyên cung cấp vật tư  inox tại  xã An Tây Thị xã Bến Cát
8 chuyên cung cấp vật tư  inox tại  xã Phú An Thị xã Bến Cát
Thu chuyên cung cấp vật tư  inox tại Thị xã Tân Uyên Bình Dương
1 chuyên cung cấp vật tư  inox tại phường Khánh Bình Thị xã Tân Uyên
2 chuyên cung cấp vật tư  inox tại phường Uyên Hưng Thị xã Tân Uyên
3 chuyên cung cấp vật tư  inox tại phường Tân Hiệp Thị xã Tân Uyên
4 chuyên cung cấp vật tư  inox tại phường Tân Phước Khánh Thị xã Tân Uyên
5 chuyên cung cấp vật tư  inox tại phường Thái Hòa Thị xã Tân Uyên
6 chuyên cung cấp vật tư  inox tại phường Thạnh Phước Thị xã Tân Uyên
7 chuyên cung cấp vật tư  inox tại xã Bạch Đằng Thị xã Tân Uyên
8 chuyên cung cấp vật tư  inox tại xã Hội Nghĩa Thị xã Tân Uyên
9 chuyên cung cấp vật tư  inox tại xã Phú Chánh Thị xã Tân Uyên
10 chuyên cung cấp vật tư  inox tại xã Tân Vĩnh Hiệp Thị xã Tân Uyên
11 chuyên cung cấp vật tư  inox tại xã Thạnh Hội Thị xã Tân Uyên
12 chuyên cung cấp vật tư  inox tại xã Vĩnh Tân Thị xã Tân Uyên

chuyên cung cấp vật tư  inox tại huyện Bàu Bàng Bình Dương

1 chuyên cung cấp vật tư  inox tại thị trấn Lai Uyên huyện Bàu Bàng
2 chuyên cung cấp vật tư  inox tại xã Cây Trường II Huyện Bàu Bàng
3 chuyên cung cấp vật tư  inox tại xã Hưng Hòa Huyện Bàu Bàng
4 chuyên cung cấp vật tư  inox tại xã Lai Hưng Huyện Bàu Bàng
5 chuyên cung cấp vật tư  inox tại xã Long Nguyên Huyện Bàu Bàng
6 chuyên cung cấp vật tư  inox tại xã Tân Hưng Huyện Bàu Bàng
7 chuyên cung cấp vật tư  inox tại xã Trừ Văn Thố Huyện Bàu Bàng
8 chuyên cung cấp vật tư  inox tại xã Hội Nghĩa Huyện Bàu Bàng
9 chuyên cung cấp vật tư  inox tại xã Phú Chánh Huyện Bàu Bàng
10 chuyên cung cấp vật tư  inox tại xã Tân Vĩnh Hiệp Huyện Bàu Bàng
11 chuyên cung cấp vật tư  inox tại xã Thạnh Hội Huyện Bàu Bàng
12 chuyên cung cấp vật tư  inox tại xã Vĩnh Tân Huyện Bàu Bàng
xem thêm: Giá vật tư inox tại Bình Dương hôm nay
CÔNG TY CUNG CẤP VẬT TƯ INOX TẠI BÌNH DƯƠNG GIÁ RẺ INOX KIM PHÁT
? Địa Chỉ: 715 Đại lộ Bình Dương, Khu Phố Chánh Lộc 3, Phường Chánh Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
 ☎ Điện thoại : 0968.201.304 – 0919.316.304  (A.Kim Inox) Hỗ trợ 24/24h
 ? Email : nhacungcapinox@gmail.com
 ⭐ Website : nhacungcapinox.com

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chát Zalo Chát Facebook Google Map 0968 201 304 From Liên Hệ Kênh YouTuBe